Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Theo Bos Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theo Bos Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Theo Bos Fotografie verstrekt. Theo Bos Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw e-mailadres
_ Uw IP-adres

WAAROM THEO BOS FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Theo Bos Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Theo Bos Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG THEO BOS FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Theo Bos Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Theo Bos Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website theobos.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar theo@theobos.nl. Theo Bos Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactgegevens
Theo Bos
Schoolstraat 1F5
7412VP Deventer

+31 626 352 214
theo@theobos.nl

0