Profiel

Theo Bos

Pijnacker, 21 december 1959

 

Ik ben een creatieve fotograaf, gespecialiseerd in het maken van afgewogen beelden van o.a. stad, bouw en vastgoed, landschap voor:

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu · Rijksmuseum Amsterdam · NIB Capital · Sanquin · CASLA · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties · Europan NL ·  Culturele Raad Noord-Holland · Wibaut Projectontwikkeling

 

Opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie, met meer dan 30 jaar ervaring: ik maak graag werk dat een onderzoekend en uitgesproken karakter heeft — zonder het belang en de wensen van mijn opdrachtgevers uit het oog te verliezen.

 

Mijn werk is gepubliceerd in talloze boeken en tijdschriften. Ik heb een Excellence Award voor mijn fotografie ontvangen van het Metropolitan Museum of Photography in Tokyo en exposeerde o.a. in Den Haag, Amsterdam, Berlijn, Tokyo, Luxemburg en Rome.

 

Ik woon in Den Haag en werk landelijk.

 

ξ

Theo Bos

Pijnacker (Netherlands), 21 december 1959

I am a creative photographer, specialized in making balanced images of  a.o. city, landscape, construction and real estate, for:

Ministry of Infrastructure and the Environment · Rijksmuseum Amsterdam · NIB Capital · Sanquin · CASLA · Ministry of the Interior and Kingdom Relations · Europan NL · Cultural Council Noord-Holland · Wibaut Project Development

Educated at the Gerrit Rietveld Academy, with more than 30 years of experience: I like to make work that has an inquisitive and outspoken character – without losing sight of the interests and wishes of my clients.

My work has been published in countless books and magazines. I received an Excellence Award for my photography from the Metropolitan Museum of Photography in Tokyo and exhibited in Amsterdam, Berlin, Tokyo, Luxembourg and Rome, among others.

I live in The Hague and work nationwide.